Πρόσφατες αναρτήσεις

Δευτέρα, Μαΐου 16, 2011

Πανελλήνιες 2011: Διαμαρτυρίες για τα θέματα των Μαθηματικών και της ΙστορίαςΙδιαιτέρως δύσκολα ήταν τα θέματα των μαθηματικών που επέλεξε η εξεταστική επιτροπή για τους υποψήφιους γενικής παιδείας των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα. Οι υποψήφιοι διαμαρτύρονται επειδή δεν υπήρχε διαβαθμισμένη δυσκολία, αλλά λένε ότι όλα εξ αρχής τα ζητήματα περιείχαν δύσκολες ερωτήσεις, και απαιτήσεις πάνω από τις δυνατότητες των μαθητών. Την ίδια άποψη έχουν και πολλοί μαθηματικοί. Ωστόσο το κλίμα επέτεινε και ένα τυπογραφικό λάθος που ανάγκασε την εξεταστική επιτροπή να στείλει διευκρινίσεις.
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της Μαθηματικής Εταιρείας Γ. Τυρλή, ένα 17χρονο παιδί δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά στα μαθηματικά λόγω της μεγάλης δυσκολίας τους, αντίθετα η ανυπαρξία κλιμάκωσης απαιτήσεων των θεμάτων, καταστρέφει την αυτοπεποίθηση του παιδιού, όχι μόνο για τα μαθηματικά. Ο καθηγητής Φυσικής Γ. Χατζητέγας όμως υποστηρίζει ότι η δυσκολία που μπορεί να έχουν τα θέματα των εξετάσεων, ενδεχομένως θα βοηθήσει στον εξορθολογισμό των βάσεων που τα τελευταία χρόνια είχαν ανέβει αρκετά.
Πηγές από την εξεταστική επιτροπή κάνουν λόγο για “τυπογραφικό λάθος” που διορθώθηκε άμεσα. Οι υποψήφιοι όμως διαπίστωσαν και ασάφειες στη διατύπωση .
Αντίθετα στην Ιστορία και την Φυσική, τα θέματα ήταν κατανοητά και διαβαθμισμένης δυσκολίας.
Ατυχής η επιλογή του Β1 ερωτήματος επισημαίνει η Μαθηματική Εταιρεία
“Δεν υπάρχει κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία ούτε στα πλαίσια του θέματος ούτε και ανάμεσα στα διαφορετικά θέματα” : Αυτό επισημαίνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σε ανακοίνωσή της σχετικά με τα μαθηματικά γενικής παιδείας στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων.
Η Μαθηματική Εταιρεία επισημαίνει ακόμη ότι “είναι ατυχής η επιλογή του Β1 ερωτήματος, διότι είναι σαφώς δυσκολότερο από τα επόμενα ερωτήματα”. Γενικά αναφέρει ότι “τα θέματα είναι σαφώς δυσκολότερα από τα αντίστοιχα θέματα του 2010”.
Αναλυτικότερα “το Θέμα 1 είχε μόνο θεωρία. Το Θέμα 2 και το ερώτημα Β1 θα έχει δυσκολέψει πάρα πολλούς υποψήφιους διότι απαιτεί κριτική σκέψη, αλλά το ότι δίνεται το αποτέλεσμα, διευκολύνει στην απάντηση των επομένων ερωτημάτων. Το θέμα 3 καλύπτει μεγάλο μέρος του Κεφαλαίου της Στατιστικής και η επιτυχής αντιμετώπιση προϋποθέτει πολύ καλή γνώση των εννοιών και αυξημένη προσοχή. Επισημαίνεται ότι αν ο μαθητής δεν απαντήσει σωστά στο Γ1 ερώτημα δεν μπορεί να απαντήσει στα υπόλοιπα ερωτήματα του θέματος. Το ερώτημα Γ1 μπορεί να απαντηθεί και χωρίς τη χρήση του δεδομένου της μέσης τιμής”.
Δύσκολα θέματα που στηρίζονται στην απομνημόνευση λέει η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων
Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, αναφερόμενη στα θέματα της Ιστορίας που διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων σημειώνει: «Τα θέματα παρουσιάζουν δυσκολίες στο περιεχόμενό τους, στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην απομνημόνευση και δεν αφήνουν περιθώρια στον υποψήφιο να αντλήσει από περισσότερα γνωστικά πεδία προωθώντας την κριτική του σκέψη και αφηγηματική ικανότητα.
Ειδικότερα στην πρώτη ενότητα και ειδικά στο Θέμα Α1 το περιεχόμενο των όρων βρίσκεται στις αντίστοιχες σελίδες του σχολικού βιβλίου: (Εξαρχία, σελ. 63 -Σοβιέτ,σελ. 94 -Δόγμα Τρούμαν, σελ. 143).
Στο Θέμα Α2 οι προτάσεις β, και ε είναι σωστές και οι α, γ και δ λανθασμένες.
Στο Θέμα Β1 η απάντηση περιέχεται στις σελ. 68 και 69 του σχολικού βιβλίου.
Το Θέμα Β2 είναι αυξημένης δυσκολίας και απαιτεί συνθετική ικανότητα από τον υποψήφιο. (Η απάντηση βρίσκεται στις σελ 86 και 87 του σχολικού βιβλίου).
Από τα θέματα της Ομάδας Β’ το Γ1, απαιτεί επίσης αυξημένες ιστορικές γνώσεις και συνθετική ικανότητα. (Οι βασικές πληροφορίες βρίσκονται στις σελ. 31 και 40). Στις πηγές υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες που ο υποψήφιος οφείλει να τις εντάξει συνθετικά στο αντίστοιχο απόσπασμα του σχολικού βιβλίου.
Το Θέμα Δ1 είναι εξαιρετικά απαιτητικό και συνδέεται επιτυχώς με τα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας.
Στο ίδιο κλίμα κινούνται και τα θέματα του Εσπερινού Λυκείου, τα οποία, στο μεγαλύτερο μέρος, είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα του Γενικού, με εξαίρεση την τελευταία πηγή και μερικές διαφοροποιήσεις στον ορισμό των ιστορικών όρων.
Για τα θέματα της Βιολογίας η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων επισημαίνει:
«Τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2011 στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Λυκείων χαρακτηρίζονται ως σαφή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης και αναδεικνύουν, σε ένα βαθμό, την κριτική και συνδυαστική ικανότητα των υποψηφίων, περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός ενθαρρυντικό. Θεωρούμε ότι η παροχή σαφέστερων οδηγιών από την Κεντρική Επιτροπή εξετάσεων θα συμβάλει σημαντικά στην αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης. Οι παρεχόμενες οδηγίες δεν είναι επαρκείς. Ένας μαθητής με ουσιαστική κατανόηση και γνώση της εξεταζόμενης ύλης μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις απαιτήσεις της εξέτασης».
Δημοσιεύτηκε:ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου