Πρόσφατες αναρτήσεις

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2011

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2011: Πως σχολίασε η Ενωση Φιλολόγων τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών

Οι θέσεις της Π.Ε.Φ. για τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου έχουν ως εξής:

Στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερησίου Γενικού Λυκείου η επιλογή του διδαγμένου κειμένου από την «Πολιτεία» του Πλάτωνα αναφέρεται στο θέμα της παιδείας των φιλοσόφων στην ιδανική πολιτεία.


Οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες με σαφήνεια, απαιτούν γνώση των σχολίων του σχολικού βιβλίου, αλλά και βαθύτερη γνώση του πλατωνικού κειμένου. Η μετάφραση είναι διδαγμένη και ως τούτου δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία για τους υποψηφίους.

Στη Β1 ερώτηση, η φράση «ν παιδεί» σχολιάζεται στο σχολικό βιβλίο, σελ. 119.

Για τη φράση «ναβναι κείνην τν νάβασιν» πρέπει να γίνει αναφορά στην ανάβαση του φιλοσόφου προς τη θέαση του Αγαθού (Ιδέα του αγαθού).

Β2: Οι φράσεις του κειμένου με τις οποίες ο Πλάτων προσδιορίζει αυτούς που είναι ακατάλληλοι να αναλάβουν πολιτικές εξουσίες είναι:

«μήτε τος παιδεύτους κα ληθείας πείρους», «μήτε τος ν παιδεί ωμένους διατρίβειν δι τέλους».
Στη συνέχεια στο κείμενο δίνεται η αιτιολόγηση: «τος μν τι σκοπν ν τ βί οκ χουσιν να», «τος δ τι κόντες εναι ο πράξουσιν».

Β3: Η απάντηση υπάρχει στο σχολικό βιβλίο, σελ. 102 (οι δύο τελευταίες παράγραφοι).

Β4:
απόρρητος : προειρημένων

ντροπαλός : πιτροπεσαι -πιτρέπειν
αντιβιοτικό: τ βί 
αποχή: χουσιν
δυσπραγία: πράττειν
μονοκατοικία:πκίσθαι, τν οκιστν
προφήτης: φη
είδωλο: δωσι
βάθρο: ναβναι, νάβασιν
ανυπόμονος: καταμένειν

Το αδίδακτο κείμενο, από το «Συμπόσιον» του Ξενοφώντα, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, τόσο στη μετάφραση όσο και στην κατανόηση.

Οι γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις, στερεότυπα διατυπωμένες, δεν παρουσιάζουν δυσκολία  εκτός από την παρατήρηση Γ3β, στην οποία η διευκρίνιση για την εξάρτηση του πλαγίου λόγου πιθανόν να δυσκόλεψε τους υποψηφίους.

Μετάφραση

Εκείνοι λοιπόν, δειπνούσαν σιωπηλά, σαν να τους είχε αυτό επιβληθεί από κάποιον ανώτερο. Και ο Φίλιππος ο γελωτοποιός, αφού κτύπησε την πόρτα, είπε σε αυτόν που προσέτρεξε να ανακοινώσει και ποιος ήταν και για ποιο λόγο επιθυμούσε να τον οδηγήσουν μέσα· και είπε ότι έρχεται, αφού ετοίμασε όλα τα απαραίτητα, ώστε να δειπνήσουν με ξένες προμήθειες. Και ο υπηρέτης είπε ότι ήταν πολύ στενοχωρημένος γιατί δεν έφερε τίποτε και επειδή ήταν νηστικός. Ο Καλλίας λοιπόν, αφού άκουσε αυτά είπε· αλλά όμως, φίλοι, είναι ντροπή να (του) αρνηθούμε την είσοδο· ας εισέλθει λοιπόν. Και συγχρόνως έστρεψε το βλέμμα του στον Αυτόλυκο, ολοφάνερα εξετάζοντας πώς φάνηκε σε εκείνον το αστείο.

Γ2: 
κρείττονος: κρείττονας –κρείττους

,τι : οτινος - του
φη: φαίη
πάντα: πσι
φέρειν: νεγκεν
τατα: αται
νδρες: νερ
ασχρόν: ασχίονι
εσίτω: εσιθι
δόξειε: δοξε

Γ3α: 
ατος: αντικείμενο στο πιτεταγμένον 
τ πακούσαντι: επιθετική μετοχή-αντικείμενο στο επε 
δι τ φέρειν: εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας  
νάριστον: κατηγορούμενο στο παδα από το εναι

φθονσαι: υποκείμενο στο ασχρόν στι  
κείν: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το δόξειε 

Γ3β: 
επε τ πακούσαντι: εσάγγειλον στις εμί


Οι ίδιες επισημάνσεις ισχύουν και για τα θέματα των Εσπερινών Λυκείων, τα οποία είναι παρόμοια, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις στις παρατηρήσεις (γραμματικές και συντακτικές) του αδίδακτου κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου